Hidas Jooga

Uusi tulokas!

Hidas Jooga

Hidas Jooga- tunnilla liikutaan hitaasti etsien asanan oikeaa linjausta ja hengityksen integroinnnilla haetaan asanaan sekä rentoutta että pyritään vähentämään energiankäyttöä asanan ylläpidossa. Näin saavutetaan pikkuhiljaa asanan vakaus ja liikkumattomuus. Vakaassa asanassa mielen rauhoittaminen ja hengityksen tarkkailu mahdollistaa patsaankaltaisen liikkumattomuuden sekä pulssin tasapainottamisen. Näihin tavoitteisiin kukin etenee omaa tahtiin oman tason mukaan. Hidas Jooga-tunnilla käytetään usein erilaisia apuvälineinä vyötä, palikkaa ja seinää.”

(lainattu Kaikki Joogasta-sivustolta ja pranama.fi sivustolta)

Csillan Hidas Jooga-tunnilla keskitytään yllämainitulla tavalla linjaukseen, hengitykseen sekä asanan pitoon – nämä asiat solmitaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Asanoita tunnin aikana on vain vähän. Hitaan Joogan ominaispiirre ei ole soljuvaa liikehdintää asennosta toiseen kuten flow-joogassa, vaan pikemminkin kehotietoisuuden ja kestävyyden vahvistaminen yhteydessä hengitykseen.

Joogaopettaja avustaa paljon ja kannustaa kuuntelemaan oman kehon viestejä. Kukin osallistuja tekee oman harjoituksen, oman kehollisen historiansa huomioon ottaen, vaikka tunnilla edetäänkin tietyn ohjelman mukaan. Hidas Jooga-tunnilla opiskellaan omaa kehoa ja edetään niin, että asana rakennetaan pala palalta.

Tämä joogasessio sopii joko jonkin verran jooganneille tai muuta liikuntaa harrastaneille, jotka haluavat vahvistaa kehon kestävyyttä.